ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

     โรงเรียนเมืองอุบล เป็นสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  สามารถดดูรายละเอียดตารางการแข่งขันและผังแสดงสถานที่แข่งขันได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้
Ċ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
19 ต.ค. 2557 22:44
Ċ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
19 ต.ค. 2557 22:45
Comments