ตารางการแข่งขัน ดนตรี - นาฏศิลป์ แก้ไข

       ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการแข่งขันและแผนผังสถานที่จัดงานภายในโรงเรียนเมืองอุบล
ในกิจกรรม ดนตรี - นาฏศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และสามารถ download ไฟล์ได้จาก link ด้านล่างนี้
    ขอเชิญคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ เข้าประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล ในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 09.00น. ตามเอกสารที่แนบ
Comments