ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

      กรุณา download  (กดที่ลูกศรสีแดงหัวลง) แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตาม link ข้างล่างนี้  เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว สามารถprint ส่งเป็น paper ได้ หรือจะส่งเป็น e-mail มาได้ที่ aranyayaya@gmail.com ก็ได้ เพื่อว่างานของท่านจะได้อยู่ในระบบอิเนตอร์เน็ต  ส่งภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  ขอบคุณค่ะ  เอกสาร มี 2 แผ่น อยู่คนละ Sheet ของแผ่นงาน ^ v ^
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
15 ก.พ. 2558 23:09
Comments