ผลงานปี 2561

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล
     โรงเรียนเมืองอุบล ยินดีต้อนรับ นายนรคิด  อาทิเวช  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล เนื่องจากเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนเมืองอุบล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561


เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
     โรงเรียนเมืองอุบล ได้กำหนดให้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1
พฤศจิกายน 2561 Comments