ผลงานหนังสั้นรอบคัดเลือก

รายการหนังสั้นระดับประถมศึกษา โรงเรียนเมืองอุบล ที่ผ่านคัดเลือกให้ไปร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น ณ โรงแรมแมกซ์พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 19 - 24 ก.ค. 2554

วิดีโอ YouTube


Comments