เพลงมาร์ชสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองอุบล

เพลงมาร์ชสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองอุบล

     * สมาคม  ศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองอุบล  พวกเราทุกคน รวมใจสมัครสมาน ศิษย์เก่าทั้งผอง  รวมใจกัน  สร้างสรร โรงเรียนของเรา  เพื่อเป็นศูนย์รวม  ศิษย์เก่าทุกถ้วนหน้า   เพื่อการศึกษา  เพื่อพัฒนาโรงเรียน   ส่งเสริมกิจกรรม  ต่างๆของทางโรงเรียน บำเพ็ญเพียร  ทำประโยชน์ต่อสังคม 
     ขาวชมพู  มองดูสวยเด่น สองสีนี้เป็น  สีมงคลดูเหมาะสม  เปลี่ยนชื่อนาควายเป็นเมืองอุบล  ชื่อ  ชื่นชม สมาคมศิษย์เก่าเราสานต่อ  สมาคม  ศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองอุบล  เราทุกคน  ภูมิใจในศักดิ์ศรี    เราได้เรียนรู้  เติบใหญ่เป็นคนดี  ก็เพราะมี  โรงเรียนเมืองอุบล  (ซ้ำ *)

ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
19 เม.ย. 2555 23:59
Ć
เพลงมาร์ชสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองอุบล.mp3
(3064k)
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
20 เม.ย. 2555 00:01
Comments