รับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

    โรงเรียนเมืองอุบล รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้
Ċ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
7 ก.ค. 2558 01:57
Comments