ระบบดูแล

      ขอเชิญ คณะครูโรงเรียนเมืองอุบลทุกท่าน ได้download เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตาม link ข้างล่างนี่้ค่ะ สามารถ print เป็น เอกสารส่งได้ หรือจะส่งเป็น e-mail มาได้ได้ที่ aranyayaya@gmail.com ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2558
นี้นะคะ  (ถ้าส่งเป็น e-mail จะมีข้อมูลอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ข้อมูลไม่สูญหายค่ะ)
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
15 ก.พ. 2558 19:55
Comments