ผลงานปี2559-2560

โพสต์31 ต.ค. 2561 06:38โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
     วันที่ 7 มิถุนายน 261 โรงเรียนเมืองอุบล จัดพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
     วันที่ 3 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเมืองอุบล ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง
คำชี้แจงนโยบายในการดำเนินการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากผู้บริหาร
รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง โดยมีกำหนดการดังนี้
     08.30 น.  ลงทะเบียน (ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล)
     09.00 น.  ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครอง
     10.30 น.  ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น (ห้องเรียนของนักเรียน)

การแข่งขันกีฬาสีประปีการศึกษา 2560
        วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน มีการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรอบชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 นายพินิจ  ส่งเสริม พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คือ การเล่านิทาน  การจัดสวนถาด การแสดงมายากล และการแสดงตลก 


25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
    โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดพิธีรำลึก วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 โดยได้ทำพิธีถวายพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี นำโดยนายพินิจ ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง กองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และ กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ในบริเวณโรงเรียน

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ หอประชุุมโรงเรียนเมืองอุบล โดยมีนายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบลเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร


    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 กองลูกเสือโรงเรียนเมืองอุบล ได้ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่ออุทิศตนในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ.อุบลราชธานี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560
   วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม  2560  กองลูกเสือโรงเรียนเมืองอุบล นำโดยนายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ.อุบลราชธานี
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
    วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล 
โดยมี ดร.เธียรไท  คำล้าน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
เป็นประธานในพิธีเปิด ในช่วงบ่ายได้ร่วมรณรงค์ในชุมชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
     วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน  2560  เวลา 09.09 น. โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดพิธีไหว้ครู ณ 
หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
     วันอาทิตย์ที่ 31  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเมืองอุบล ได้ทำพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างโรงเรียนเมืองอุบล กับ ภาคีเครือข่ายของสถานศึกษา
เชิญประชุมผู้ปกครอง
     วันอาทิตย์ที่ 28  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
เมืองอุบล ทุกระดับชั้น ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล  เพื่อรับฟังคำชี้แจง 
นโยบายทางการศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ทีมงานบริหารโ่รงเรียน และ พบกับ
ครูประจำชั้น เลือกตั้งตัวแทนผู้ปกครอง และเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป

ประชมผู้ปกครอง160


ผลความสำเร็จในรอบปีการศึกษา 2559
    รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ุุ66 ณ จังหวัด หนองคาย - บึงกาฬ ระหว่างวันที่  7 - 9 ธันวาคม 2559
    1. รางวัลเหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3   
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายตรีเทพ   หลักดี    นางสาวพนิดา  ยะพา
         
ผู้ฝึกสอน  นางสวลี   บุญเจริญ   นางอำพร   ทีสี
   
     2. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันมายากล 
         นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นายนาริตะ  อุณาภาคย์    เด็กชายศุภวิชญ์  คล่องการเขียน
         
ผู้ฝึกสอน  นางพวงเพชร   สงสาคร   นางสุชาดา  ฤาชากูล
     3. รางวัลเหรียญทอง  การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.1-3   
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาวนารีรัตน์  ศิลปศาสตร์
         
ผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
  
     4. รางวัลเหรียญเงิน  ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3   
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นางสาวสุชาดา  สรสิงห์  นางสาวปรางค์ทิพย์  สีหราช
                                         นายปิยะวัฒน์  มุกสิกพันธ์  เด็กชายเสกฐวุฒิ  ประดา  
                                         เด็กชายอภิรักษ์ นิลแสง
         
ผู้ฝึกสอน  นางสวลี   บุญเจริญ   นางอรัญญา  ไชยชนะ
  
     5. รางวัลเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3   
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายภัทรพล  พรหมอารักษ์    เด็กหญิงณัฎฐธิดา  โทเพชร
         
ผู้ฝึกสอน  นางพิณนภา  บุญยืน   นางลักษณาภรณ์  แพงพรมมา
  
     6. รางวัลเหรียญเงิน  การแสดงตลก
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นายชิตพล  เทศไธสง   นายวีระชัย  ศรบุญ  เด็กชายสุรพงษ์  วัยเจริญ
                                         เด็กชายสุกฤษ์  เหมฟูม   เด็กชายไชยพัฒน์  ถิระบุตร
         
ผู้ฝึกสอน  นางคณึงนิตย์   สมสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
  
     7. รางวัลเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เด็กเรียนร่วม  ป. 1-6
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  เด็กชายภูมินทร์  พิมพ์เวียงคำ
         
ผู้ฝึกสอน  นางอิงอร  จันทร์ตรี
  
     8. รางวัลเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เด็กเรียนร่วม  ม.1-3
        
 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  นายจุลภาพ  พันธ์สุวรรณ
         
ผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา   ไชยชนะ

มอบทุนการศึกษา
     วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 300 บาท

รับทุน


ร่วมงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก
     สำนักประชาสัมพันธฺ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงาน สัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 30 ปี สปช.2 ฅ
รวมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 ในงานนี้
โรงเรียนเมืองอุบลได้นำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมและ ร่วมการประกวด Cover Dance และ ประกวด
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง ดาวรุ่งลูกทุ่งรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อมศึกลูกทุ่งชิงแชมป์
อีสานใต้

การแสดงที่NBT


การเข้าค่ายธรรมะประจำปีการศึกษา 2559
     วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดการเข้าค่ายธรรมะให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจ 
การสร้างคุณธรรรมจริยธรรม การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความเสียสละ ช่วยเหลือกันระหว่าง
พี่กับน้อง 

อบรมธรรมมะปี59


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
     วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 นายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล พร้อมด้วยผู้กำกับ
ลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ พร้อมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเมืองอุบล  ได้เข้าร่วมปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 และได้รับการตรวจเยี่ยมกองลูกเสือจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สถาปนากองลูกเสือ


วันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2559
     วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานวันสุนทรภู่ โดยได้รับเกียรติจาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มาเป็นประธานในพิธี
ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่
การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ภาคบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 

วันสุนทรภู่


วิดีโอ YouTube


การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559
     โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อประชุม ทำความเข้าใจ สร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างผู้ปกครอง ครูประจำชั้น นักเรียน และโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 

การนำนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา
     วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดมหาวณาราม (วัดป่าใหญ่) ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงศีลธรรม ผลการประกวดนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล
ได้รับรางวัลดังนี้
     รางวัลชนะเลิศ  นางสาวนารีรัตน์  ศิลปศาสตร์ 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัญศิตา  พงษ์บรรเทา
     รางวัลชมเชย  นายชิตพล  เทศไธสงค์ และ นางสาวกันย์ภิรม  เพ็ชดี

วิดีโอ YouTube


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหัศจรรย์มายากล ; โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTubeครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สหกรณ์โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

Comments