ผลงานการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์15 เม.ย. 2555 21:05โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 โรงเรียนเมืองอุบล แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ที่ จังหวัดมหาสารคาม ขอชื่นชมในผลงานของนักเรียนที่ได้ตั้งใจฝึกซ้อมและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในการแข่งขันอย่างดีที่สุด
ผลงานของนักเรียน

นายธีรภัทร เสริมศรี
รางวัลเหรียญทอง
การร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 

ด.ช.วิพุธ   อาษาพล
ด.ช.เดชาวัต  ปัดฐพิมพ์
ด.ช.เอกวุฒิ   แสงสีดา
ด.ช.เดโชชัย  ปัดฐพิมพ์
นายนัฐพล  ประสพลาภ
รางวัลเหรียญทอง
การแสดงตลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
  ด.ช.ธวัชชัย  ทิวาพัฒน์
   ด.ช.พิพัฒน์  ยาประกัลป์
รางวัลเหรียญทอง
การแสดงมายากล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
นายวิระชัย  จันทร์กอง
น.ส.ขวัญจิต  มะผล
รางวัลเหรียญทอง
มารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

 น.ส.อาริสา  เนืองเฉลิม
รางวัลเหรียญเงิน
การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

 ด.ญ.ชฎาพร  ชูอาษา
เข้าร่วมการแข่งขัน
การคิดเลขเร็ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


Comments