ข่าวกิจกรรม

โพสต์1 ส.ค. 2556 09:37โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
โรงเรียนเมืองอุบ  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองอุบล เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


โรงเรียนเมืองอุบ  ยินดีต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยความยินดียิ่ง


โรงเรียนเมืองอุบ  ขอแสดงความยินดีกับ
   ด.ญ.ไอรดา  กุลเกษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าโรงเรียนนารีนุกูลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ลำดับที่ 1
   ด.ญ.สุพิชญา  คล่องการเขียน สอบเข้่าโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ได้ (Advance Program: AP)
Comments