การเสริมสร้างทักษะชีวิต

โพสต์19 ส.ค. 2554 11:20โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
    โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เพื่อพัฒนาคุณธรรม
ให้กับนักเรียนในเรื่องการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ การเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู และการเป็นคนดีของสังคม ระหว่างวันที่
15 - 17 ส.ค. 2554 ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุขุมวรรโณภาส และ
คณะวิทยากรที่ให้การอบรมแก่นักเรียนเป็นอย่างดี
Comments