การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี 2555

โพสต์2 มิ.ย. 2556 09:50โดยMuang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไปแข่งขันที่จังหวัดชัยภูมิฯ และได้รับรางวัล ดังนี้
    - การร้องเพลงสากล นายชัยวัฒน์  สุทธิศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง
    - การแสดงมายากล นายธวัชชัย ทิวาพัฒน์, นายพิพัฒน์ ยาประกัลป์  ได้รับรางวัล เหรียญทอง
    - การแสดงตลก นายเอกวุฒิ แสงสีดา, ด.ช.เดโชชัย ปัดฐพิมพ์,
      ด.ช.เดชาวัติ ปัตฐพิมพ์, ด.ช.ปริญญา สุขประเสริฐ และ
      ด.ช.สหัสวรรษ ร้ายปล้อง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
     - A-math ด.ช.บัณฑิต เจริญชาญประเสริฐ, ด.ช.ธนวัฒน์ กินรมย์ ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน   
Comments