แบบประเมินรายชั้น

เรียน  คณะครูที่จัดทำรายมาตรฐาน SAR   
       แบบประเมินรายชั้นคุณครูทุกท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว อยู่ในแฟ้มที่ห้องธุรการนะคะ
คิดว่าคุณครูทุกท่านคงจะกรอกข้อมูลแล้ว ยังไงก็กรุณาส่งแต่ละมาตรฐานด้วยนะคะ
e-mail  aranyayaya@gmail.com ค่ะ
    
Comments