แบบบันทึกคะแนนPre O-Net 2557

        ให้ครูประจำวิชาที่สอบ Pre O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา ปีที่ 3 สามารถ Download แบบบันทึกคะแนนได้ตาม link ด้านล่างนี้ (ให้คลิกที่ลูกศรหัวลง)
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
6 พ.ย. 2557 19:30
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
7 พ.ย. 2557 06:46
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
7 พ.ย. 2557 06:26
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
7 พ.ย. 2557 06:46
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
6 พ.ย. 2557 19:30
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
7 พ.ย. 2557 06:46
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
6 พ.ย. 2557 19:30
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
7 พ.ย. 2557 06:47
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
10 พ.ย. 2557 10:09
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
7 พ.ย. 2557 06:47
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
6 พ.ย. 2557 19:32
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
6 พ.ย. 2557 19:32
Ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
6 พ.ย. 2557 19:30
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
6 พ.ย. 2557 19:31
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
6 พ.ย. 2557 19:32
ĉ
Muang Ubon School (โรงเรียนเมืองอุบล),
6 พ.ย. 2557 19:32
Comments