ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการงานครบรอบ 70 ปี โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 70 ปี โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)

มอบทุนการศึกษา
     วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 300 บาท

รับทุน


ร่วมงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก
     สำนักประชาสัมพันธฺ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงาน สัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 30 ปี สปช.2 ฅ
รวมใจภักดิ์ รักสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 ในงานนี้
โรงเรียนเมืองอุบลได้นำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมและ ร่วมการประกวด Cover Dance และ ประกวด
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง ดาวรุ่งลูกทุ่งรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อมศึกลูกทุ่งชิงแชมป์
อีสานใต้

การแสดงที่NBT


การเข้าค่ายธรรมะประจำปีการศึกษา 2559
     วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดการเข้าค่ายธรรมะให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจ
การสร้างคุณธรรรมจริยธรรม การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความเสียสละ ช่วยเหลือกันระหว่าง
พี่กับน้อง 

อบรมธรรมมะปี59


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
     วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 นายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล พร้อมด้วยผู้กำกับ
ลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ พร้อมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเมืองอุบล  ได้เข้าร่วมปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 และได้รับการตรวจเยี่ยมกองลูกเสือจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สถาปนากองลูกเสือ


วันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2559
     วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานวันสุนทรภู่ โดยได้รับเกียรติจาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มาเป็นประธานในพิธี
ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่
การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ภาคบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 

วันสุนทรภู่


วิดีโอ YouTube


การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559
     โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อประชุม ทำความเข้าใจ สร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างผู้ปกครอง ครูประจำชั้น นักเรียน และโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 

การนำนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา
     วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายพินิจ  ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ วัดมหาวณาราม (วัดป่าใหญ่) ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงศีลธรรม ผลการประกวดนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล
ได้รับรางวัลดังนี้
     รางวัลชนะเลิศ  นางสาวนารีรัตน์  ศิลปศาสตร์ 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัญศิตา  พงษ์บรรเทา
     รางวัลชมเชย  นายชิตพล  เทศไธสงค์ และ นางสาวกันย์ภิรม  เพ็ชดี

วิดีโอ YouTube


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหัศจรรย์มายากล ; โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTubeครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สหกรณ์โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

วิดีโอ YouTube


ประกาศล่าสุด

 • รวมผลงานปีการศึกษา2558 ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหัศจรรย์มายากล ; โรงเรียนเมืองอุบลร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทัศนีย์ สัมพระวงศ์       โรงเรียนเมืองอุบล นำโดย นายพิน ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2559 08:24 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • ผลงานที่ประทับใจ วันเด็กแห่งชาติ 2558     โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง  คณะครู  นักเรียน และผู้มีอุปการะค ...
  ส่ง 21 ส.ค. 2559 08:24 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเมืองอุบล  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองอุบล เริ่มประชุมเวลา 09.00 น ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2556 09:37 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • มหกรรมวิชาการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2555 มหกรรมวิชาการโรงเรียน โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านวัชรพงศ์ สุขรักษา ผ ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2556 10:23 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี 2555  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไปแข่งขันที่จังหวัดชัยภ ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2556 09:50 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตราประจำโรงเรียนVisits