ข่าวประชาสัมพันธ์



ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหัศจรรย์มายากล ; โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTube



ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทัศนีย์ สัมพระวงศ์
       โรงเรียนเมืองอุบล นำโดย นายพินิจ  ส่งเสริม  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ร่วมกับคณะครู นักเรียน และบุคลากร แสดงความยินดีกับ นางทัศนีย์ สัมพระวงศ์  ได้รับรางวัลพระราชทานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

อัลบั้มรูปภาพ Google+


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สหกรณ์โรงเรียนเมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

วิดีโอ YouTube



โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTube



การแสดงนักเรียน วันภาษาไทยแห่งชาติ

วิดีโอ YouTube



การแสดงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วันภาษาไทยแห่งชาติ 

วิดีโอ YouTube



วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558

วิดีโอ YouTube



ห้องสมุดโรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTube



หนังสั้นโรงเรียนเมืองอุบล เรื่อง " เป็นที่หนึ่ง " 

วิดีโอ YouTube



กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเมืองอุบล

วิดีโอ YouTube



วันเด็กแห่งชาติ 2558
     โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง  คณะครู  นักเรียน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนของรางวัล และได้รับเกียรติจากวงดนตรี วัยใส ที่ได้นำดนตรีและเครื่องเสียงช่วยสร้างสีสันให้กับงานวันเด็กในปีนี้


กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557
   โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนในวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านบัวหลวง อาษาพล
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด รวมท้้งท่านแขกผู้มีเกียรติ ท่านผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อย่างเต็มที่

วิดีโอ YouTube



ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
   โรงเรียนเมืองอุบลได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จังหวัดสกลนคร ผลการแข่งขันมีดังนี้
     รางวัลระดับเหรียญทอง 
      1. มารยาทไทย ระดับ ม.1-3 
              นายจิรวัฒ  โสระดี      นางสาวภาวิตา  เนตรสงคราม
               ผู้ฝึกสอน  นางสวลี  บุญเจริญ   นางพิณนภา  บุญยืน
      2. ร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-3 
               นายฐานทัพ   บุญฤทธิเดช
               ผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา   ไชยชนะ

วิดีโอ YouTube



      3. การแสดงตลก ระดับ ป.1- ม.3 
              นายปราโมทย์   โพธิ์งาม    นายชนะชัย  ชูสงค์
                 นายสหัสวรรษ   ร้ายปล้อง  นายปริญญา  สุขประเสริฐ
              
นายรัฐพล  สุดสนอง  นายอภิสิทธิ์  สิงห์สู่ (นักดนตรี)
              ผู้ฝึกสอน  นางคณึงนิตย์  สมสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ

วิดีโอ YouTube


      4. แอโรบิก ระดับ ม.1- ม.3 
             นายธีระเทพ   ประสาสม       นายธนวัฒน์  กินรมย์
                น.ส.สุรี   แซ่ลี                    น.ส.วิไลพร  กล้าหาญ
             น.ส.พรชิตา  ชิณกะธรรม      น.ส.ประกายแก้ว  บุญเหลา
             น.ส.ศิริขวํญ  นำผล            น.ส.กิตติมา พรหมวิหาร
             ด.ช.ชนะชล  แซ่ลี              ด.ช.วทัญญู   กลิ่นแก้ว
             ด.ช.วีระชัย  ศรบุญ             ด.ช.อดิชัย  ทองเรือง
             ด.ช.ธรรมศักดิ์  ชยาภินันโท  ด.ช.อภิชาติ  อาจสาลี
             ด.ช.เอกรัตน์  เยาว์ยุบล
  
             ผู้ฝึกสอน นางอำพร  ทีสี    นางอิงอร  จันทร์ตรี 
                            นางคณึงนิตย์  สมสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
      รางวัลระดับเหรียญเงิน
      การแสดงมายากล ระดับ ป.1- ม.3 
              นายนาริตะ  อุณาภาคย์      เด็กหญิงสุภักษร  เย็นรักษา
               ผู้ฝึกสอน  นางพวงเพชร  สงสาคร   นางสุขาดา  ฤาชากูล

วิดีโอ YouTube




ประกาศล่าสุด

 • ผลงานที่ประทับใจ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    โรงเรียนเมืองอุบลได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา จ.ชลบ ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2558 15:58 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเมืองอุบล  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองอุบล เริ่มประชุมเวลา 09.00 น ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2556 09:37 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • มหกรรมวิชาการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2555 มหกรรมวิชาการโรงเรียน โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านวัชรพงศ์ สุขรักษา ผ ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2556 10:23 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี 2555  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไปแข่งขันที่จังหวัดชัยภ ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2556 09:50 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • เข้าร่วมอบรม DowebD  ขอแสดงความยินดี ด.ญ.สุพัตรา พุทธชาติ ด.ช.วีรภัทร  พงษ์แสน และ ด.ช.ถิระวัฒน์  ภารเวช นักเรียนที่ได้ส่งผลงานการเขียนบทภาพยนตร ...
  ส่ง 12 ก.พ. 2556 09:24 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตราประจำโรงเรียน



Visits