ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือร.ร.เมืองอุบล  ณ จ.นครพนมและ จ.มุกดาหาร ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2556  ผลการแข่งขันดังนี้
    การขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.ฐานทัพ  บุญฤทธิเดช ครูผู้ฝึกสอน นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-3
       นายธันวา   มังกรณ์    ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
    การแสดงตลก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายเดโชชัย  ปัดฐพิมพ์   ครูผู้ฝึกสอน  นางอรัญญา  ไชยชนะ
       นายเดชาวัติ   ปัดฐพิมพ์                    นางคณึงนิตย์  สมสอน
       ด.ช.สหัสวรรษ  ร้ายปล้อง
       ด.ช.ปริญญา  สุขประเสริฐ
       ด.ช.ปราโมทย์  โพธิ์งาม
    การแสดงมายากล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       นายธวัชชัย   ทิวาพัฒน์    ครูผู้ฝึกสอน นางพวงเพชร  สงสาคร
       น.ส.อรุณวดี  จันทร์มา                      นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ม.1-3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
       นายธีรภัทร์  เหล่่ากัณหา   ครูผู้ฝึกสอน นางอำพร  ทีสี
       ด.ช.บัณฑิต   เจริญชาญประเสริฐ         นางคณึงนิตย์  สมสอน
    การแข่งขัน A-math ระดับ ป.1-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
       ด.ช.เชษฐ์วุฒิ  ชัยแก้ว    ครูผู้ฝึกสอน  นางอำพร   ทีสี
       ด.ญ.ฐณิชา  รูปแก้ว                         นางศิริญญา ถ้ำหิน
     

"ม่วนคักๆ ฮักอุบล ยลพุทธศิลป์ ถิ่นเทียนงาม"
     ร.ร.เมืองอุบลนำโดยท่านผู้อำนวยการพินิจ  ส่งเสริมได้นำนักเรียน
ร่วมแสดงบนเวที ในงานประเพณีแห่เทียน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งเทียน ณ บริเวณลานเสาเฉลียง อุบลสแควร์
มีการแสดงเต้น B-boy  การแสดงบัดสโลบ และ การแสดงจินตลีลา
เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


สไลด์โชว์ PicasaWeb


วันภาษาไทย ประจำปี 2556
     ร.ร.เมืองอุบลได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองอุบล การจัดกิจกรรมในปีเน้นให้นักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ตามฐาน
ทักษะการเรียนรู้ เช่น ฐานสารานุกรม  ฐานพจนานุกรม ฐานคาราโอเกะ
เป็นต้น

สไลด์โชว์ PicasaWeb

การเข้าค่ายอบรมธรรมะประจำปีการศึกษา 2556
     ร.ร.เมืองอุบล จัดการอบรมธรรมมะให้กับนักเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยมีกำหนดการ ดังนี้
     ระดับชั้นป.1 - 3 เข้าอบรมธรรมะ ณ วัดด้ามพร้า ในวันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2556
     ระดับชั้น ป.4 - ม. 3 เข้าอบรมที่ศูนย์พุทธธรรมวชิรญาณป่าดงใหญ่
วังอ้อ ในวันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2556

สไลด์โชว์ PicasaWeb


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
     ร.ร.เมืองอุบล จะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองอุบล
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     ร.ร.เมืองอุบล ได้เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยได้จัดการอบรมปฏิบัติการศิลปะ 1 ครบทั้ง 3 สาระคือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
    ภาพกิจกรรมสาระดนตรี (copy ที่ Link แล้วนำไป วาง (Paste)ที่ช่อง address ได้เลยค่ะ)
https://picasaweb.google.com/108330305388334838676/Singing?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPuJyo_6waqE_AE&feat=directlink
 SAR โรงเรียนเมืองอุบล
     โรงเรียนเมืองอุบล ได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานคุณภาพประจำปี 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สนใจ เชิญคลิกที่นี่

 

ประกาศล่าสุด

 • ผลงานที่ประทับใจ "ม่วนคักๆ ฮักอุบล ยลพุทธศิลป์ ถิ่นเทียนงาม"     ร.ร.เมืองอุบลนำโดยท่านผู้อำนวยการพินิจ  ส่งเสริมได้นำนักเรียนร่วมแสดงบนเวที ในงานประเพณ ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2557 23:11 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • ข่าวกิจกรรม โรงเรียนเมืองอุบล  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองอุบล เริ่มประชุมเวลา 09.00 น ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2556 09:37 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • มหกรรมวิชาการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2555 มหกรรมวิชาการโรงเรียน โรงเรียนเมืองอุบลได้จัดงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านวัชรพงศ์ สุขรักษา ผ ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2556 10:23 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี 2555  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนและเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไปแข่งขันที่จังหวัดชัยภ ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2556 09:50 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
 • เข้าร่วมอบรม DowebD  ขอแสดงความยินดี ด.ญ.สุพัตรา พุทธชาติ ด.ช.วีรภัทร  พงษ์แสน และ ด.ช.ถิระวัฒน์  ภารเวช นักเรียนที่ได้ส่งผลงานการเขียนบทภาพยนตร ...
  ส่ง 12 ก.พ. 2556 09:24 โดย Muang Ubon School ‎(โรงเรียนเมืองอุบล)‎
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตราประจำโรงเรียน